OPLEIDINGSBEHEER

Vivaldi helpt u om beter grip te krijgen op het beheer van opleidingen en competenties.

Onze oplossing voor opleidingsbeheer is conform met standaarden als ISO 9001, ISO 13485, OHSAS 18001 en ISO 14001.

Download Brochure Plan een Demo

Centraliseer alle opleidingsgegevens.

Registreer alle gegevens over uw opleidingen in de centrale databank van Vivaldi, aan de hand van aanpasbare elektronische formulieren. Voeg relevante documenten, rapporten en foto's in bijlage toe.

Rapport gevolgde opleidingen.

Het rapport van de gevolgde opleidingen geeft u een overzicht van alle gevolgde opleidingen van een medewerker.

Definieer en koppel alle competenties.

Maak een inventaris van alle relevante competenties in uw organisatie. Koppel deze competenties aan uw medewerkers, functies en opleidingen.

Inzicht in opleidingen en competenties dankzij dashboards.

De dashboards brengen uw data op een overzichtelijke manier in beeld. Maak gebruik van Paretografieken en evolutiestatistieken om meer inzicht te krijgen in het kennisniveau van uw organisatie.

Contacteer ons
  • Dashboards
  • Flexibele gebruiksklare processen
  • Eenvoudig formulierontwerp
  • Audit Trail
  • Mobiel: werkt op alle toestellen
  • Connectiviteit en integratie met de API
  • Electronic Signature (21 CFR Part 11)
  • Beschikbaar in the Cloud of On-Premise

Nieuws

Competitive advantage through training – Fact or Fiction?

Has your organization seen the direct correlation between the training of employees and profitability? If you know, but aren’t sure why, or what to do about it, then pull up a chair. Overlooking this potential revenue buster can be detrimental to your business health.

Lees verder
Competitive advantage through training – Fact or Fiction?

Why you need to keep Training Records

Training serves as a valuable tool and we are all aware of its importance. When staff are knowledgeable and confident in their role, this allows management’s ability to transfer that confidence to higher authorities knowing that staff are being trained correctly. Along with this comes the need to keep correct training records. If you think this simply means ticking off someone’s name and stuffing a completed assessment in a file you may be in for a shock. Proper record keeping goes way beyond just that.

Lees verder
Why you need to keep Training Records